ADANA
Diğer Şehirleri Gör
DUYURULAR

Anasayfa > Kültür > Sembollerin gizemi – Geyik

Sembollerin gizemi – Geyik
Son Güncellenme : 06 Nis 2017 11:48

Türklere Ergenekon’a girişte, Hunlara Batı’ya göçlerinde dişi bir geyik yol gösterir. Orta Asya sanatında, yarı insan- yarı geyik halinde gösterilmiş tasvirler vardır. Miterde dokuz boynuzlu ya da budaklı Sigun Geyikler görülür. Boynuzları iki kürekli olan Sigun Geyiğini, Altay Türkleri kutsarlar. Her şamanın bir ruhu vardır. Bunlardan biri de “bura” , “bur” , “pur” gibi çeşitli szöcüklerle ifade edilen ve kutlu kabul edilen PURADIR. Geyik anlamında da kullanılır. Geyik boynuzları Şamanların önemli sembollerindendir. Türk mit ve efsanelerinin bir çoğunda, geyiğin peşinden giden ve kutlu bakır, altın veya demir dağdaki mağaradan içeri giren yiğitler orada güzel bir kadınla karşılaşır. Çoğunlukla mit ve masallarda kahraman; dişi bir geyik tarafından maden dağa (demir-bakır-altın dağ) çekilir ve evleneceği güzel kadını burada bulur.!

deer

*****Bu konuyla ilgili wikipedia bilgisini de eklemek istiyrm. Gerçi zaman zaman pek güvenir br kaynak olmuyor fakat bazen de yol gösterici olabiliyor. Orada Şöyle yazıyor ki bu doğru: PURAHAN: Pura Han, Türk ve Altay mitolojisinde At Tanrısı. Bura Han olarak da bilinir. Şamanların göğe çıkmak için kullandıkları atlara Pura (Bura) adı verilir. Sonraları İslamdaki Burak adlı binek ile özdeşleşmiştir. Bu hayvanlar kurt başlı olarak betimlenirler. Bu atları kendilerine Pura Han getirir. Pura Han ve Puralar şamanı kötü ruhlardan korurlar. Ülgen Han’ın oğludur. Şamanların gökyüzüne çıkmak için kullandıkları, kurt başlı atların adı. Bu atlar şamanları kötü ruhlardan korurdu. (Bur/Pur) kökünden türemiştir. Bu kök, at, geyik, deve gibi anlamlar içerir. Bura / burçın (geyik), burcu (parfüm) sözleriyle kökteştir. Buğra sözcüğüyle aynı kökten gelir. Buğra, erkek deve demektir. Porhan (şaman) sözcüğü ile de bağlantılıdır.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

GEYİK KÜLTÜNÜN DE İLK TÜRKLER DE KULLANILDIĞINI VE DİĞER BÖLGELERE YAYILDIĞINI GÖRMÜŞ BULUNUYORUZ!

ulugeyik

Her beşikte bir mezarın tohumu vardır. (Platon)

Otçul bir hayvan olan geyiğin en belirgin özellikleri sürekli boynuz değiştirmesi, sıçrayıp atlaması, hızlılığı ve çevikliğidir. Bazı türleri her yıl boynuz değiştirir. Geyik sembolizmde ebediliğin, ölümsüzlüğün, ilk saflık halinin, ruhsal rehberliğin, yenilenmenin, yol göstericiliğin ve dönüşümün sembolüdür.

Asya tradisyonlarında ilâhî seçilme işareti olarak ve ağaç dallarını andıran boynuzlarıyla yaşam ağacının hayvani temsili olarak da görülür. Bazı geyik türlerinin boynuzları Alacahöyük güneş kursunda görüldüğü gibi, çift yay ve hilali andırdığından, geyik kimi tradisyonlarda bu sembollerle de ilişkilendirilir. Bazı Türk-Moğol tradisyonlarında dişi geyik Yer ve Gök birleşmesinde dişil olan Yer’i simgeler.

Geyik sembolünün kullanımına tradisyonlardan şu örnekler verilebilir:

– İrlandalı Tuan Mac Cairill öyküsünde, onun, reenkarnasyonu temsil etmek üzere dönüştüğü hayvanlardan biri olan geyik.

– Altay Türkleri tradisyonunda reenkarnasyonu temsil eden geyik.

– Maya tradisyonunda reenkarnasyonu temsil eden geyik.

– Pueblo Kızılderilileri tradisyonunda reenkarnasyonu temsil eden geyik.

– Buryat şamanı başlığındaki üçlü geyik boynuzları.

– Budist tradisyonda bodhisattva halini temsil eden altın geyik

Anadolu uygarlıklarındaki geyik tasvirleri. Geyik figürlerine Hitit, Hurri, Alacahöyük eserlerinde de görüldüğü gibi, Anadolu’nun çeşitli uygarlıklarına ait eserlerde bolca rastlanır.

Grek tradisyonunda, yay-ok ve 50 köpekle ilişkilendirilen, Akteon’un mağarada geyiğe dönüşmesi. (Artemis tarafından geyiğe dönüşen Akteon inisiye adayını simgeler)

Kullanıldığı tradisyona göre farklı anlamlara gelen sembolün tradisyonlardaki başlıca anlamları şöyle açıklanabilir:

1 – Reenkarnasyonu simgeler. Sembolün bu anlamda kullanılmasının ana nedeni geyiğin sık sık boynuz değiştirmesidir.

2 – Spirituel aydınlanmayı simgeler.

( NeoSpiritüalist Yaklaşımla, Ezoterik Bilgilerin Işığında Semboller – Alparslan Salt )

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hitit kabartması (Boğazköy) Resim de bir Hitit kaya kabartması görülüyor. Kabartma başlığında boynuz bulunan ve elinde bir atmaca tutan yönetici/tanrı bir geyik üzerinde duruyor. Yani, boynuzlu bir hayvanın üzerinde durarak kendi gücünü ve boyunu da arttırmış oluyor. Eldivenli elinde kuş tutması da ayrı ve önemli bir simgedir. Çünkü uçan kuş daima güneşin simgesi olmuştur. Kuş ile avcılığın bir Asya geleneği olduğu ve özellikle Türk boyları tarafından uygulandığı biliniyor.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

GEYİKLİ BABA VE TEKKESİ: Türbesi Bursa İnegöl yolu üzerinde Baba sultan köyündedir. Horasan erenlerindendir. Gaziyan-ı Rum veya Abdalan-ı Rum dervişlerinden sayılır. İlkin Baba İlyas ve Ebul Vefa müridi olmuşsada daha sonra Hacı Bektaş Veli’ye bağlanmıştır. Asıl adı Mehmed veya Ulvi Baba’dır. Azerbaycan’ın Hoy şehrindendir. Bursa fethinde Orhan Gazi ile beraber bulunduktan sonra, Bursa İnegöl yolu üzerindeki, bugünkü adıyla, Baba Sultan Köyü’ne yerleşmiştir. Fetih esnasında Geyik üzerine binip savaştığı için kendisine “Geyikli” lakabı verilmiştir. Orhan Gazi, sağlığında onun adına bir tekke yaptırmış, Baba’nın vefatından sonra da buraya bir de türbe bina ettirmiştir.

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Yorum Yap

Bu Haberler Dikkatinizi Çekebilir

Türkçü Düşünce | ©2005

Bu sayfalarda yapılan paylaşımlar 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Hiç bir şekilde haber niteliği taşımamakta olup tamamen bilgi amaçlıdır.
TELİF VE KULLANIM HAKKI 1. HAK SAHİBİ OLAN YÜCE TÜRK MİLLETİNE AİTTİR.